مقاله عفاف و حجاب در دنیای مجازی

برای شما اطلاعاتی در مورد مقاله عفاف و حجاب در دنیای مجازی آماده کرده ام مطالعه فرمایید

    · • • • • • • • ° ° • مقاله عفاف و حجاب در دنیای مجازی   مقاله عفاف و حجاب در دنیای مجازی مقاله عفاف و حجاب در دنیای مجازی

مقاله عفاف و حجاب در دنیای مجازی

مقاله عفاف و حجاب در دنیای مجازی

بدون تردید در عصر ما که بعضى نام آن را عصر برهنگى و آزادى جنسى گذاردهاند و افراد غربزده، با تعریف اشتباه از آزادی سعی دارند تا بى بند و بارى زنان را جزئى از آن بدانند، مشخص است که سخن گفتن از حجاب و دوری از هرزگی وآزادی های نامشروع براى این دسته ناخوشایند وگاه افسانهاى است متعلق به زمانهاى گذشته! ولى مشکلاتی که اخیرا بدین سبب گریبان مجامع بشری را گرفته باعث شده که تدریجا گوش شنوایى براى این سخن پیدا شود.           
با یک بررسی کلی می توان به این نتیجه رسید که در عصر کنونی بین فضای مجازی و فضای حقیقی تفاوتی وجود ندارد و همین مسئله که برخی تصور می کنند، به دلیل عدم حضور محسوس سایرین، می توانند در فضای مجازی امنیت بیشتری داشته باشند، فرضی سراسر اشتباه است و باید گفت که به عنوان یک اصل اساسی و محوری در اسلام، حفظ حجاب چه توسط زنان و چه مردان، بی قید ضروری است و این امر در هیچ فضا و مکانی از شمول استثنا خارج نشده است، مگر این که کسی هم از دیانت خود دست شسته باشد وهم از امنیت خود خسته شده باشد که. » بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِیرَةٌ « انسان از وضع خود آگاه است و البته خداوند در همه حال شاهد و ناظر است.

بحران بی حجابی در فضای مجازی که مدت زیادی نیست خود را به عنوان یک چالش دینی و فرهنگی نشان داده است، کمتر از یک دهه، پس از شکل گیری اولین شبکه های اجتماعی بروز یافته است. در این مقاله تلاش بر این است که به حجاب و عفاف درفضای مجازی و سپس به آسیب شناسی این موضوع پرداخته شود.

توضیحات بیشتر + دریافت

دسته بندی و تگ

  • دسته بندی : سایر رشته ها ...
  • تگ : عفاف و حجاب,فضای مجازی,حفظ حجاب,بی حجابی,شبکه های اجتماعی

برای دریافت اطلاعات بیشتر اینجا کلیک فرمایید